Despre noi

Asociația Județeană a Cluburilor de Pescuit Sportiv Caraș-Severin, este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul in Reșița, jud. Caraș-Severin, înregistrat la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecatoria Reșița, sub nr. 8/15.07.2020

Scopul AJCPS-Caraș-Severin îl constituie organizarea, administrarea, coordonarea, supravegherea și controlul pe ramura de sport, ”pescuit sportiv” pe teritoriul județului Caraș-Severin, la toate nivelurile seniori, juniori, cadeți, tineri, veterani, persoane cu dizabilități, etc.

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ASOCIAŢIEI SUNT:

 • Dezvoltarea și promovarea practicării jocului de pescuit sportiv pe teritoriul județului Caraș-Severin;
 • Organizarea, administrarea și controlul activității de pescuit sportiv pe plan județean;
 • Promovarea pescuitului sportiv județean, prin echipe reprezentative și ale cluburilor (asociațiior) în competițiile naționale și după caz internaționale;
 • Prevenirea și sancționarea incălcării statutului regulamentelor și a normelor A.J.C.P.S. CS / F.R.P.S., precum și a regulamentelor C.I.P.S.;
 • Perfecționarea specialiștilor pentru pescuit sportiv, antrenori, preparatori, instructori, manageri, arbitri, observatori, și alți tehnicieni, necesari în corelație cu nevoile activității de pescuit sportiv;
 • Organizează și coordonează activitatea arbitrilor din județ privind formarea, perfecționarea, clasificarea și promovarea acestora;
 • Promovarea spiritului de fair-play în activitatea de pescuit sportiv, combaterea violenței la competițiile de pescuit sportiv și interzicerea substanțelor dopante în practicarea acestui sport;
 • Sprijinirea membrilor aflați în situații dificile;

Promovarea pescuitului sportiv pentru persoane cu dizabilități

Prin acțiunile sale, AJCPS Caraș-Severin și-a propus să promoveze și să coordoneze practicarea pescuitului sportiv și în rândul persoanelor cu dizabilități.

Activitatea fizică este una din coordonatele esențiale ale unei vieți sănătoase. Cu atât mai mult, pentru persoanele cu dizabilități își dovedește capacitățile terapeutice, fie că vorbim de sporturi de recuperare, de performanță, ori pur și simplu despre mișcare în scopuri recreative.

Pentru persoanele cu dizabilități, sportul este folosit ca terapie complementară, asociată fizioterapiei. Deasemenea, persoanele cu dizabilități au necesități speciale și resimt nevoia de independență, apartenență la un grup și acceptare în societate. Sportul crează cadrul propice stabilirii de contacte între persoane care au aceleași necesități și probleme, ajutându-i astfel la socializare și legarea de noi prietenii. Interacționând cu alți oameni, pot înțelege că nu sunt singuri și își pot impărtăși experiențele.

Adesea persoanele cu dizabilități au o stimă de sine scăzută și sunt predispuse la depresie și izolare, însă activitatea fizică le poate reda capacitatea de a se simți valorizate.

În funcție de natura disfuncției pe care o au, persoanele cu dizabilități se pot bucura fie de sporturi adaptate, fie de sporturi obișnuite, cum ar fi și pescuitul sportiv.

Așadar, dizabilitatea nu trebuie privită ca o boală sau ca o barieră în calea activității fizice, ci trebuie identificate toate tipurile de sporturi benefice pentru fiecare tip de dizabilitate in parte.

Prin intermediul acțiunilor noastre ne dorim dezvoltarea sentimentului de participare la o viață activă și colectivă a porsoanelor cu dizabilități.

Pentru persoanele cu dizabilități credem că este important să participe și la astfel de evenimente, în cadrul cărora să socializăm, să ne cunoaștem mai bine și să ne simțim mai bine“

În acest  sens, în data de 17.10.2020, asociația a organizat în premieră națională, sub egida Federatiei Romane de Pescuit Sportiv, CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI la care au participat:  Președintele FRPS – Ștefan Popescu și președinții cluburilor sportive Caras, respectiv Bîrzava, dn-ii Mihai Orbulescu și Ion Ciușdic.

Au luat startul următorii sportivi, în ordinea standurilor de pescuit:

 1. Franț Gheorghiță;
 2. Crăciun Alexandru Flavian;
 3. Jurchescu Gheorghe;
 4. Rădulescu Florin;
 5. Pârvan Gheorghe;
 6. Kanasz Ioan;
 7. Tănasă Gabriel;
 8. Măran Viorel;
 9. Filimon Cristian.

Locul I și titlul de Campion Național a revenit domnului Franț Gheorghiță;

Locul II a revenit domnului Jurchescu Gheorghe;

Locul III a revenit domnului Măran Viorel.

La finalul competiției, Clasamentul final a avut următoarea configurație:

La finalul competiției, Clasamentul final a avut următoarea configurație:

Locul I și titlul de Campion Național a revenit domnului Franț Gheorghiță;

Locul II a revenit domnului Jurchescu Gheorghe;

Locul III a revenit domnului Măran Viorel.

AJCPS Caraș-Severin împreună cu Federația Română de Pescuit Sportiv aduce pe această cale mulțumiri celor care s-au implicat în buna desfășurare a acestui eveniment sportiv, după cum urmează:

 1. Președinte FRPS – Ștefan Popescu
 2. Domnilor Mihai Orbulescu și Ion Ciușdic, președinții cluburilor sportive Caras, respectiv Bârzava;
 3. Domnului Remus Rof și soției Rof Simona, patronii pensiuni ”Colț de rai”, gazda acestui eveniment sportiv;
 4. Domnului Schweizer Karl, patronul firmei 24h- Pfleigeprofi care a asigurat mijocul de transport pentru sportivii cu nevoi speciale;
 5. Medicului Bănuș Ion, care a asigurat asistența medicală pe toată durata competiției;
 6. Ioan Tontea , arbitrul acestei competiții;
 7. Membrilor cluburilor Bârzava și Caras pentru suportul acordat sportivilor participanți.
 8. Domnului Tudor Narița, observatorul federal care a asigurat supervizarea competiției.
 9. Mag Impex srl prin doamna Silvia Mihăilescu
 10. Tuturor care într-un fel sau altul au sprijinit această competiție oficială.

Aboneaza-te la newsletter

Daca vrei sa te tinem la curent cu promotii, servicii, competitii sau evenimente etc

Contacts